Výroba

Výroba káblových zväzkov

Raffenday Slovakia s.r.o. vyrába vysokokvalitné káblové zväzky už viac ako 10 rokov.

Špecializujeme sa na celý automotive segment ako aj lodný priemysel. Poskytujeme kompletné riešenie projektového manažmentu od technického výkresového návrhu káblového zväzku až po jeho samotnú výrobu.

Univerzálnosť

Dokážeme vyrobiť kompletný sortiment káblových zväzkov, od jednoduchých pod zostáv až po komplex niekoľko stoviek vodičov.

KONTAKT

Technológia

Disponujeme širokou škálou moderných technológii, strojov a nástrojov. Monitoring kontroly je samozrejmosťou.

KONTAKT

Kvalita

Celý výrobný proces je v súlade s požiadavkami normy zabezpečenia kvality EN ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

KVALITA

Výrobné priestory

Celý výrobný areál spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy. Interiérová úprava výrobných priestorov je komplexne prispôsobená požiadavkám na bezpečnosť práce a kvalitu pracovného prostredia. Areál je monitorovaný bezpečnostným systémom.

KONTAKT

Skladové priestory

Vďaka vynoveným skladovým priestorom dokážeme s ľahkosťou manažovať všetky logistické úkony. Pre vykládku materiálov a komponentov a nakládku finálnych produktov sú k dispozícii nákladné rampy s manipulačnou technikou. Budova disponuje aj nákladným výťahom.