Certifikát

Kvalita

Naším hlavným cieľom je dôsledne poskytovať najlepšiu úroveň spokojnosti zákazníkov tým, že ponúkame konkurencieschopné kvalitné výrobky a vynikajúcu úroveň služieb.

Potrebné postupy kontroly kvality sú definované v našej príručke pre výrobné postupy a sú štruktúrované tak, aby podporovali koncept „trvalého zlepšovania kvality“ vo všetkých oblastiach činnosti.

Všetci pracovníci, Raffenday Slovakia s.r.o., sú povinní pochopiť a rešpektovať politiku kvality ustanovenú v tomto dokumente a pracovať striktne v súlade s uverejnenými prevádzkovými postupmi a pracovnými návodmi.

Raffenday Slovakia s.r.o. pracuje v súlade s požiadavkami normy zabezpečenia kvality EN ISO 9001:2015.

Certifikát na stiahnutie:

ISO 9001:2015